0

Jultomtens dotter

På Grönland bor 12-åriga Lucia med sin mor Claudia och sin far Julius, bättre känd som Jultomten. Lucia går på International Santa's School och hennes högsta önskan är att få bli jultomte.  Men det är en önskan som inte kan uppfyllas för det är bara pojkar som kan bli jultomte. Det tycker Lucia är orättvis, men hennes far, Julius, tycker hon ska följa traditionen och bli som sin mamma. När Lucia fortsätter att protestera ger jultomteskolan henne en chans att bevisa att hon kan vara en lika bra jultomteelev som pojkarna. Hennes uppgift är att hon ska uppfylla pojken Alberts julönskan; att hans far som är drabbad av en mystisk sjukdom, återhämtar sig...
 Filmkategori: Familjefilm, Julfilm
Språk: Danska
Text: Svenska
 
Mina tankar om filmen:
Till och med  hos tomten håller de sig till gamla förlegade traditioner att kvinnor/flickor bara får syssla med sitt och män/pojkar får bara pyssla med sitt. Detta tar jultomtens dotter Lucia tag i då hon anser att det är helt fel. Hon vill inte alls pyssla med tjejgöra som att baka, sticka m.m hon vill liksom pojkarna träna på att ta sig ned genom skorstenar, träna på att flyga med släde m.m. Rekommenderas!