0

Målet närmar sig, på en lång resa!

Man skulle lätt kunna tro att det är lätt att få barn utredda och att det är lätt att få diagnoser, speciellt om man ser till hur många det är dag som ha diagnoser i förhållande till hur många det var då ja va barn. Då viste man knappt vad en diagnos var om det inte handlade om något fysikt typ lunginflammation som man då vårdades på sukhus för.
 
Men om sannngen ska fram så är vägen både lång och krokig och jobbig för att ens få till en utredning på sitt barn. Som förälder, i varjefall ja så har jag fått kämpa för detta i många månader och vissa utedningar även i många år.
 
Trotts detta har jag inte gett mig och till slut har det genom det "fria vårdvalet" gett resultat.

Ja har länge sett att två av mina barn haft/har problem både i kolan och här hemma, i sociala sammanhang, i kompisrelationer m.m
 
Men de ha båda väldit väldigt olika svårigheter och ä lite vaandras motsatser.
 
Hur som helst så har de båda nu under en dag var arbetat intensivt med en psykolog som har kartlagt dem samt intervjuvat mig och banens far vid 3 tillfällen. Psykologen har även gjort ett besök i skolan och pratat med nuvarande berörda klassmentorer, lärare och elevcoatcher, samt även med tidigare lärare.
 
Nu skall hon gå igenom allt material hon har samlat ihop. Sen den 28 september skall vi ha återkoppling och få reda på vad utredningen har lett fram till. Men Psykologen sade redan nu at avsett om utredningen leder fram till diagnos eller ej så ser hon redan nu att båda barnen har svårigheter och att de båda behöver mera stöd i skolan än vad de i dagsläget får. 
 
Hon berättade även att hon hos ena barnet ser tendenser till ADHD och Asperger och att ADHD där är mera dominant och hos de andra barnet ser hon drag av ADD och Aspergers.

När vi får återoppling så kommer vi först att vara hemma hos oss och få återkoppling. Ena barnet önskade vara med på återkopplingen gällande denna vilket vi såklart fixar, det andra barnet nöjer sig med att vi berättar resultatet efter.
 
När vi har haft resultatsåterkoppling här hemma så skall vi gå till skolan och ha återkoppling där. Då blir det tyvärr bara för det ena barnet. Gällande de andra barnet använde lärarna lite vad jag uppfattade som undanflykter för istället för att de som kan av de berörda är med på återkoppling den 28/9 så ville de "samla hela arbetslaget" och återkoppla med passande datum och ha det via skype. Detta känns luddigt och det känns som om det lätt kan "rinna ut i sanden"
 
Psykologen berättade att även hon blev överaskad för det är tydligen ytterst sällsynt att en skola svaar så när hon bjuder in till resultatåterkoppling av en elevs utredning.
Något jag också tycker är undeligt är att ena barnet nu har fått löfte om att på måndag "få en skoldator". Detta behov har funnits sedan dag 1 i skolan men först nu efter att jag som mamma efter mycket tjat och ännu mera envishet har fått till skott en utredning, ja då plötsligt börjar det hända saker och barnet börjar plötsligt få en gnutta mera stöd. Tyvärr långt ifrån det behov som finns och alltid funnits.
04. Jojohan, 05. Busfia, 12. Hälsa, ADD, ADHD, aspergers syndrom, funktionsnedsättning, hjälpmedel, kompenserande hjälpmedel, psykologisk utredning, skolan, stöd i skolan;