0

Feelings

Det kan väll knappast komma som en överaskning att vi alla har ett smärre uppslagsverk av känslor inom oss som vi ofta måste hantera.
 
Ibland förstår vi våra känslor, men andra gånger är det en gåta varför vi känner som vi gör.
 
Våra känslor är också många gånger framkallade av yttre triggers. Då kan vi inte hindra våra känslor. Försöker vi dämpa dem eller tillfälligt stänga av dem så kommer de bara få oss att må sämre.
 
Vissa känslor måste liksom våra monster helt enkelt genomlevas för att kunna desarmeras eller programeras om.
 
Just nu exempelvis så känner jag frustration och besvikelse över att ja upplever att vissa liksom har myror i byxorna, de klarar inte av att stanna upp och växla från handfast aggerande till själavård och bygga på förtroende som de raserat.
 
Men samtidigt känner jag glädje och trygghet över att i varjefall en person börjat ändra spår till ett som för mig känns bättre. Denna person upplever jag inte som om den har myror i byxorna, inte heller att de skvimpar ut stress ur öronen. Denna person klarar att ändra spår och bara sitta och prata och bygga på förtroende och ägna sig åt själavård.