0

Vad händer?

Vårdcentralen 15:30 med provtagning.

Akuten 18:15 och fortfarande 22:57 inget vettigt besked... Bara massa väntan, först i väntrummet. Nu på en britts i tvättrummet.Fick veta att läkaren dröjer en bra stund till...