5

Fan, fan helvetes shit!

Suck, vad ledsen och besviken jag blir. Jag fick mitt beslut idag ang kontaktperson, och jag fick avslag. Orsak till det var att jag inte kan bli isolerad då jag har barn och är gift samt att jag blivit beviljad boendestöd och daglig verksamhet. Suckar!

Men jag känner mig isollerad och i beroendeställning till mannen då jag omöjligtvis kan ta mig någonstans utan hans hjälp. Det här känns inte bra, inte alls. :-(