0

Too Old for Fairy Tales

A spoiled gamer wants to compete in an upcoming tournament, but his mother's illness and an eccentric aunt force him to rethink his priorities.
Filmkategori: Drama, Komedi
Språk: Polska
Text: Svenska
Jag såg filmen på: Netflix
 

Mina tankar om filmen:
En tankeväckande film där man tydligt får se hur den överbeskyddande mamman hjälper sin son med precis allt. Sen får man se hur pojken under sin fasters beskydd får blomma upp och bli en mera självständig individ. En film som är ett måste att se, inte ett öga var torrt då filmen många gånger var väldigt sorglig.