0

Afterlife of the Party

 
A social butterfly who dies during her birthday week is given a second chance to right her wrongs on Earth.
Filmkategori: Romantik, Komedi
Språk: Engelska
Text: Svenska
Jag såg filmen på: Netflix
 

Mina tankar om filmen:
En oväntad film som bjöd på många skumma schener och en del tårar.