0

Tandvårdskort - rättigheten det hålls tyst om!

Jag känner folk som har samma diagnos som mig och därmed ingår i personkrets 1 i LSS ändå vet de knappt vad LSS är. Personkretsen de själva tillhör vet de inget om och att de har rätt att söka tandvårdskort vet de inte.

Även då jag berättat det fortsätter de att tjata om att det är så dyrt att gå till tandläkare men de söker ändå inte tandvårdskortet. Det känns så fel när vissa personer så uppenbart behöver mera stöd i form av information om vad de har rätt till och att faktiskt söka de insatserna, men den hjälpen finns inte att få för ingen vill se behoven utom de som inte kan göra något. Det är så fel, vart är samhället på väg?