0

Wolfman

 
 
Upon his return to his ancestral homeland, an American man is bitten, and subsequently cursed by, a werewolf.
 Filmkategori: Fantasy, Skräck
Språk: Engelska
Text: Svenska
 

Mina tankar om filmen:
Ok. men jag har sett bättre.