0

Back of the Net

 
A new student at a soccer academy is determined to beat her rival's team in the national tournament.
Filmkategori: Familjefilm
Språk: Engelska
Text: Svenska
 

Mina tankar om filmen:
Väldigt oväntat händelseförlopp som bjuder på överraskningar ssom hanteras förvånansvärt bra av den unga studenten som säkert blir lika överraskad hon då sommarplanerna inte alls blir de som hon väntat sig.