0

The Hurt Locker

 
Filmen utspelar sig under Irakkriget där en bombgruppsenhet tvingas att spela en farlig katt- och råttalek i Bagdad, där alla är potentiella fiender och varje föremål kan vara en dödlig bomb.
Filmkategori: Krigsfilm
Språk: Blandade talspråk
Text: Svenska
 

Mina tankar om filmen:
Inte min typ av film. För mycket "leka krig".